Περιφράξεις – Kοινά

Factory Από τις περιφράξεις και τον πολιτισμό της ιδιοκτησίας, στις κοινωνικοποιήσεις, τα κοινά αγαθά και το μοίρασμα Περίφραξη (enclosure) είναι η διαδικασία με την οποία ένα αγαθό (π.χ. μια πηγή πρώτων υλών, ένα μέσο παραγωγής, η γνώση, πρόσφατα και οι λειτουργίες της ζωής) που αποτελεί συλλογική κτήση μιας ανθρώπινης κοινότητας …

Continue reading

Οικοδομώντας συμμαχίες για έναν ομότιμο κόσμο

Πρόκειται για μετάφραση ενός κειμένου του Michel Bauwens που γράφτηκε στα πλαίσια ενός ευρύτερου διαλόγου και δημοσιεύθηκε προηγουμένως στο Ineractivist info exchange με τίτλο “Marx, Cognitive Capitalism and the Transition to the Commons”. Οποιαδήποτε μεταφραστική υπόδειξη είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτη ενώ ο αναγνώστης παροτρύνεται να διαβάσει απευθείας το αγγλικό κείμενο …

Continue reading

Η ανάδυση της ομότιμης παραγωγής και των “κοινών αγαθών”

Ζούμε ήδη με δραματικό τρόπο- που μας πισωγυρίζει στις αρχές του 20ού αιώνα- μια βαθιά κρίση με την Ελλάδα να κτυπίεται πολύμορφα λόγω και της ιδιαίτερης δυσμορφής και ανισσόμερης ανάπτυξης του Κ.Τ.Π.Παρόλα αυτά αναδιέται ένας «κομμουνισμός» της «ομότιμης παραγωγής», ένας «κομμουνισμός» της «γενικής διάνοιας», ένας κομμουνιστικό κίνημα που υποσκάπτει- όσα …

Continue reading