Το παρόν του κομμουνισμού της «γενικής διάνοιας»

Το παρακάτω κείμενο είναι μια κριτική ματιά στο εισαγωγικό κείμενο στα πλαίσια του πανελλαδικού σώματος του ΝΑΡ για την καπιταλιστική κρίση:   http://nar-krisi.blogspot.com/p/blog-page.html. Το κείμενο βρίσκεται και στο  http://nar-krisi.blogspot.com/p/blog-page_18.html Όπως όλα τα κείμενα έτσι και το κείμενο εργασίας «καπιταλιστική κρίση και Αριστερά» είναι ένα ανοικτό σύστημα σημείων και σημαινόμενων, ανάγνωσης, μεταφοράς και διαφοράς. Ένα κείμενο ανοικτό …

Continue reading

Η ανάδυση της ομότιμης παραγωγής και των “κοινών αγαθών”

Ζούμε ήδη με δραματικό τρόπο- που μας πισωγυρίζει στις αρχές του 20ού αιώνα- μια βαθιά κρίση με την Ελλάδα να κτυπίεται πολύμορφα λόγω και της ιδιαίτερης δυσμορφής και ανισσόμερης ανάπτυξης του Κ.Τ.Π.Παρόλα αυτά αναδιέται ένας «κομμουνισμός» της «ομότιμης παραγωγής», ένας «κομμουνισμός» της «γενικής διάνοιας», ένας κομμουνιστικό κίνημα που υποσκάπτει- όσα …

Continue reading