Συνέντευξη του Michael Hardt στο DLN

Λόγω της άμεσης σχέσης αυτής με τα ζητήματα, με τα οποία ασχολούμαστε, αναδημοσιεύουμε συνέντευξη του σημαντικού διανοητή Michael Hardt, που δόθηκε τις μέρες του BFEST σε συμμετέχοντα στο DLN και δημοσιεύτηκε σε ημερήσια εφημερίδα.Τόσο το βιβλίο “Η Αυτοκρατορία” όσο και το “Πλήθος: Πόλεμος και Δημοκρατία στην εποχή της Αυτοκρατορίας” των …

Continue reading