Μάρτα Χάρνεκερ – Για την βία

από ΕΟΣ/Παράδρομοι Μέρος 1ο – Εισήγηση για την Μάρτα Χάρνεκερ από το Πάντειο Μέρος 2ο – Τα λάθη των περασμένων δεκαετιών και το επαναστατικό υποκείμενο Μέρος 3ο – Πώς διορθώνουμε τα λάθηΜέρος 4ο – Για τον μπολσεβικισμό Μέρος 5ο – Για το αστικό δίκαιο και την αμοιβή της εργασίας Μέρος 6ο – Για τον σοσιαλισμό από τα κάτω και το ρόλο …

Continue reading