Ο ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

δρόμοι του κομμουνισμού… Αφορμή για το συγκεκριμένο κείμενο στάθηκαν δυο ελάσσονα γεγονότα που όμως θεωρώ πως εκφράζουν πολύπλευρες αναζητήσεις, αντανακλώντας  την σημερινή ιστορική κίνηση των πραγμάτων.

Continue reading

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Το Εισηγητικό κείμενο για το πανελαδικο σώμα του ΝΑΡ για την κρίση που είναι ο πρώτος σταθμός για το 3ο συνεδριό του: Κείμενο εργασίας για το πανελλαδικό σώμα του ΝΑΡ για την καπιταλιστική κρίση

Continue reading

Με εφαλτήριο το ταξικό συμφέρον

Πλούτος στα χέρια ελαχίστων, φτώχια παντού….. Νομίζω πως αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κοινωνία μας, η χώρα μας, ο κόσμος μας είναι πολύμορφα και πολυδιάστατα ταξικά διαχωρισμένη.  Δηλαδή υπάρχει μια πλειοψηφία ανθρώπων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παράγουν τον σημερινό πλούτο- πλούτος υλικός και άϋλος αλλά εκ …

Continue reading