Το «αρχείο του Μαρξισμού» και το κίνημα της χειραφέτησης στο μεσοπόλεμο

Από το http://raskolnikovgr.blogspot.com/2010/11/blog-post_7706.html η οργάνωση «Αρχείο του Μαρξισμού», όψεις και τάσεις της ιδεολογίας, της πολιτικής και των δομών χειραφέτησης της ελληνικής εργατικής τάξης στον μεσοπόλεμο Η ιστορία του αρχειομαρξισμού αποτελεί αιτία αντιπαραθέσεων ήδη από την εποχή της εμφάνισής του. Είναι ίσως το μοναδικό ρεύμα της αριστεράς που η σύσταση, ο χαρακτήρας …

Continue reading