Δ. ΠΑΤΕΛΗΣ -Τεχνολογία, Επιστήμη & Προοπτικές της Ανθρωπότητας

Δ. ΠΑΤΕΛΗΣ- Εισήγηση στον Όμιλο Μελέτης Επαναστατικής Θεωρίας- Κέρκυρα, 7/12/2013 Θέμα: Τεχνολογία, Επιστήμη & Προοπτικές της Ανθρωπότητας     Δ. ΠΑΤΕΛΗΣ- Εισήγηση στον Όμιλο Μελέτης Επαναστατικής Θεωρίας- Κέρκυρα, 7/12/2013 Θέμα: Τεχνολογία, Επιστήμη & Προοπτικές της Ανθρωπότητας- ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

Continue reading