ΜΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ(2 ΤΌΜΟΙ)

Ανδρέας Εμπειρίκος Ο Μέγας Ανατολικός – τόμος I by St_Ar Ανδρέας Εμπειρίκος Ο Μέγας Ανατολικός – τόμος II by St_Ar Πρόκειται για τους 2 τόμους της μεγάλης ερωτικής ουτοπίας του Α. Εμπειρίκου… Ο Μέγας Ανατολικός είναι μυθιστόρημα του Ανδρέα Εμπειρίκου που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, την περίοδο 1990-92, σε …

Continue reading