Ένα εναλλακτικό δίκτυο ανταλλαγών και αλληλεγγύης στα Γιάννενα.

Πολύ πρόσφατα στις 17/4/2013 δημιουργήθηκε και στα Γιάννενα το δίκτυο ανταλλαγών και αλληλεγγύης. Αντιγράφω από την ιστοσελίδα του δικτύου:  “Το Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης αποτελεί μια πρωτοβουλία ενεργών πολιτών από τα Ιωάννινα  για την ανάπτυξη ενός τοπικού συστήματος φιλικών ανταλλαγών υπηρεσιών και προϊόντων μεταξύ των μελών του δικτύου, χρησιμοποιώντας για τις συνναλαγές την …

Continue reading