Η παρουσίαση των δυναμικών της χειραφέτησης στην Κέρκυρα

\ Δημήτρης Αργυρός- Εισήγηση στον Όμιλο Μελέτης Επαναστατικής Θεωρίας- Κέρκυρα 19/03/2016 Θέμα: Οι δυναμικές της χειραφέτησης. Από το «δικαστήριο της ιστορίας» στους «ελεύθερους συνεταιρισμένους παραγωγούς» http://www.omilos.tuc.gr/

Continue reading

Β. Κωστάκης, Χ. Γιωτίτσας {P2P Lab}- Το ομότιμο κίνημα, η 3D εκτύπωση και ένα συνεργατικό μέλλον

Βασίλης Κωστάκης, Χρήστος Γιωτίτσας {P2P Lab}- Εισήγηση στον Όμιλο Επαναστατικής Θεωρίας- Κέρκυρα 29/3/2014 Θέμα: Το ομότιμο κίνημα, η 3D εκτύπωση και ένα συνεργατικό μέλλον http://www.omiloskerkiras.gr/ http://p2plab.gr/en/ http://www.omilos.tuc.gr/ https://www.facebook.com/omiloskerkiras http://www.ilhs.tuc.gr/

Continue reading

Δ. ΠΑΤΕΛΗΣ -Τεχνολογία, Επιστήμη & Προοπτικές της Ανθρωπότητας

Δ. ΠΑΤΕΛΗΣ- Εισήγηση στον Όμιλο Μελέτης Επαναστατικής Θεωρίας- Κέρκυρα, 7/12/2013 Θέμα: Τεχνολογία, Επιστήμη & Προοπτικές της Ανθρωπότητας     Δ. ΠΑΤΕΛΗΣ- Εισήγηση στον Όμιλο Μελέτης Επαναστατικής Θεωρίας- Κέρκυρα, 7/12/2013 Θέμα: Τεχνολογία, Επιστήμη & Προοπτικές της Ανθρωπότητας- ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

Continue reading