η επαναστατημένη συνείδηση μπροστά στο δικαστήριο της ιστορίας: Κώστας Παπαϊωάννου, Κ. Μαρξ, Γ. Χέγκελ

O Κώστας Παπαϊωάννου είναι ένας σπουδαίος   Έλληνας φιλόσοφος   που έζησε στο Παρίσι. Ήταν και αυτός από την γενιά των Ελλήνων επιστημόνων και στοχαστών που δραπέτευσαν από μια Ελλάδα που έμπαινε σιγά, σιγά στο εμφύλιο πόλεμο, στην φιλόξενη Γαλλία.  Έλληνες επιστήμονες και  στοχαστές  που θα διαπρέψουν  στην εσπερία, ενώ στην Ελλάδα …

Continue reading