Η ουσία του χριστιανισμού. Η ουσία της θρησκείας

Το βιβλίο του Γερμανού στοχαστή Λουδοβίκου Φόιερμπαχ (Ludwig Feuerbach) «Η ουσία του χριστιανισμού» (1η έκδ. 1841· 2η αναθ. έκδ. 1843) αποτελεί ένα από τα κλασικά κριτικά έργα του 19ου αιώνα, όχι μόνο για τη μαρξιστική παράδοση αλλά για τη συνολική γραμματολογία της περιόδου. Με τη διαπίστωση, που ελέγχεται διεξοδικά σε …

Continue reading