Να χουν ……

Τα όνειρα

για να πάρουν εκδίκηση

πρέπει να χουν ψυχή, να χουν καρδιά,

να δοκιμάζουν πολλά, καλά και κακά

να χουν φτερά , να κοιτάνε τον κόσμο από ψηλά

να πετάνε ψηλά, να πετάνε μακριά