1Η ΜΑΗ 2009– 123 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ


Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ του 1886, ο αγώνας των εργατών για 8ωρη δουλειά, έγινε το ορόσημο που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή ταξικών αγώνων. Το σύμβολο του αγώνα της εργατικής τάξης για την απελευθέρωση της από τα δεσμά του κεφαλαίου. Αγώνες που είχαν ως αποτέλεσμα την κατάκτηση ιστορικά πρωτόγνωρων δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους και συνολικότερα για την κοινωνία.

Ύστερα όμως από 123 χρόνια, σε συνθήκες ιστορικής κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος, οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου επιχειρούν να βαθύνουν την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Λεηλατώντας τα εργατικά δικαιώματα, τον κοινωνικό πλούτο, την φύση και την πολιτιστική παράδοση και πλούτο, με στόχο να υπερβούν για μια ακόμη φορά την κρίση του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 123 χρόνια από την πρώτη πρωτομαγιά, τα αιτήματα του εργατικού κινήματος να μοιάζουν τόσο πολύ με τα αιτήματα εκείνης της πρώτης πρωτομαγιάς. Ο «Δεκέμβρης» όμως απέδειξε πως κάτι έχει αλλάξει , πως ένα κλίμα ανταρσίας κυκλοφορεί στο αγέρα.
Διαβάστε περισσότερα “1Η ΜΑΗ 2009– 123 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ”