“Η.Α”ΝΑΡ ΚΑΙ ΟΑΣΗ


Δεν είναι και πολύ δεοντολογικό σε μια εφημερίδα – εκτός και αν κάνουμε λάθος, όποτε να μας συγχωράτε – να σχολιάζεται ένα κείμενο δίχως ταυτόχρονα να δημοσιεύεται το κείμενο. Γιατί πως αλλιώς θα αποκτήσουν πλήρη εικόνα οι αναγνώστες για την είδηση ή το κείμενο;
Διαβάστε περισσότερα ““Η.Α”ΝΑΡ ΚΑΙ ΟΑΣΗ”