Η «ΟΑΣΗ», Η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών και το κίνημα των μαχόμενων πολιτών


Και να που πήραν μια πιο ολοκληρωμένη θέση, οι δύο ενοποιημένες παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο ζήτημα της «ΟΑΣΗΣ». Μια θέση όμως που δυστυχώς δεν ξεκαθαρίζει το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης ή μη της «ΟΑΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα “Η «ΟΑΣΗ», Η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών και το κίνημα των μαχόμενων πολιτών”