Ο Θοδωρής Απελευθερώθηκε !!!!!!

Είναι γεγονός το σώμα του Θοδωρή και το κίνημα αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε νίκησε το κράτος του φόβου και της Καταστολής. Τώρα μένει να εκπέσουν όλες οι αστήρικτες κατηγορίες εναντίον του, αλλά και να σταματήσουν οι πάσης φύσεως διώξεις στους εξεγερμένους του ΔΕΚΕΜΒΡΗ….