ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ……


Εύκολα τα πράγματα μπορεί να περάσουν από τον σοσιλφιλελευθερισμό στον κατασταλτικό αστυνομοκρατικό μεσαίωνα ενός σοσιαλφασισμού.

Βαριές κουβέντες ναι, αλλά πως μπορείς να χαρακτηρίσεις την πολιτική της αστυνομοκρατίας στα Εξάρχεια; Που αντιμετωπίζουν την περιοχή ως κατεχόμενη περιοχή;

Και την σιωπή των μέσων πως μπορείς να την χαρακτηρίσεις, ειδικά αν μέσα είναι η «Ε» που λειτούργησε έως τα τώρα με αλλά μέτρα; Εντάξει δεν πρόκειται για φυλλάδα του χώρου, αλλά για μια σοβαρή εφημερίδα που κρατούσε κάποιο χαρακτήρα θα λέγαμε!!!!

Η απάντηση τελικά να είναι πιο εύκολη: Σε περιόδους κρίσης στην εποχή του ολοκληρωτικού καπιταλισμού – ανεξάρτητου προθέσεων- το μαστίγιο αποκτά προβάδισμα σε σχέση με τον καρότο. Ιδιαίτερα αν πρόκειται για τον έλεγχο των προλεταριακών μητροπολιτικών ροών.
Ενώ ο υπουργός προστασίας του πολίτη φιλοδοξεί μετά την εξάρθρωση του παλαιού ένοπλου να βάλει στο χέρι τους κόμβους της νέας μητροπολιτικής ένοπλης ή μη αντίστασης…

Μάλλον θα φάει τα μούτρα του:Οι νέες μητροπολιτικές προλεταριακές ροές και κόμβους. συχνά στα όρια της επιβίωσης, δεν μπλοκάρονται από την αστυνομοκρατία και τις δυνάμεις καταστολής των ματ.
Μόνο μια πολιτική ευρείας αναδιανομής του πλούτου μπορεί να διαμορφώσει κόμβους και όρους ενσωμάτωσης του κόσμου της περιπλανώμενης εργασίας, της ανεργίας , της αεργίας, των μεταναστών.

Αλλά αυτό δεν μπορεί να το πράξει η σοσιαλφιλελεύθερη κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου…Ο Χρυσοχοίδης και η σοσιαλφιλελεύθερη κυβέρνηση του, γλήγορα θα πάρει την απάντηση που τους αξίζει.

Μια πολιτική καταστολής μπορεί να χαδέυει σήμερα τα αυτιά των μικροαστών , γλήγορα όμως θα προκαλέσει ένα γενικότερο εκφυλισμό και εκφασισμό….