Από το κίνημα στις εταιρίες λαϊκής βάσης

Όταν ένα κίνημα χάνει, κλείνει το βιοπολιτικό του κύκλο ήαδυνατεί να εξελιχθεί τότε το πρόταγμα του γίνεται πράξη μέσω άλλωνεργαλείων που δρουν αντιστραμμένα με τις επιδιώξεις του κινήματος.
Όπως η ανταλλακτική αξία μετατρέπεται σε μισθοφόρος τηςαξίας χρήσης , έτσι και εταιρίες λαϊκής βάσης αναλαμβάνουν ναεκπροσωπήσουν κινήματα βάσης, στο όνομα των κινημάτων, γινόμενη μέροςτου προβλήματος και όχι η αγωνιστική , κινηματική , ανταγωνιστικήαπάντηση.. Ένα έργο που το είχαμε ξαναδεί , το ξαναβλέπουμε και δεν τογλιτώνουμε και στο μέλλον.

Κακά τα ψέματα ,όσες εταιρίες λαϊκής βάσης και να ιδρύσεις, το πλαίσιοτης εμπορευματοποίησης δεν το ξεπερνάς, απεναντίας του εξασφαλίζεις ταάλλοθι για το πόσο και αν μπορεί να λειτουργήσει και λίγο εναλλακτικά,
Αυτά τα ολίγα προς το παρόν για την εξέλιξη μιας υπόθεσης που την πόνεσα.. τα υπόλοιπα εν καιρώ….

ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ STAGE….


Η μάχη των παιδιών των stage για να μην απολυθούν και για μόνιμη δουλειά προκάλεσε ένα ευρύ διάλογο ανάμεσα στις δυνάμεις της αριστεράς και όχι μόνο, για το δίκαιο αυτών των παιδιών..
Διαβάστε περισσότερα “ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ STAGE….”