Ερώτηση για την εργασία των ΑΜΕΑ….

Μου στάλθηκε ένα σχόλιο ερωτήση για την εργασία των ΑΜΕΑ και την δημοσιεύω στην πρώτη σελίδα τόσο για να δοθούν απαντήσεις αν υπάρχουν αλλά και για ανοίξει ένας διάλογος:

Συντάκτης : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ηλ. διεύθυνση : [email protected]

Κύριε Αργυρέ διαβάζω τα άρθρα σας και τα βρίσκω το λιγότερα που μπορώ να πω ενδιαφέροντα. Ψάχνω συνέχεια στο διαδίκτυο θέματα που αφορούν τα ΑΜΕΑ λόγω της αναπηρίας του συζύγου μου. Τα τελευταία 3,5 έτη εργάζεται (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8 ΑΤΟΜΩΝ)σε Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης με το πρόγραμμα 3+1. Όσο περνά όμως ο καιρός βλέπω ότι το άγχος για το τι θα γίνει μετά από μερικούς μήνες επιδεινώνει την κατάσταση του. Οι υποχρεώσεις πολλές (παιδιά που σπουδάζουν, δάνεια κ.ά ). Επικοινώνησα με το http://www.aftodioikisi.gr και θέτοντας το ερώτημα πήρα την εξής απάντηση:
Ερώτηση:
Έχουμε προσληφθεί σε δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης 8 ΑΜΕΑ διαφόρων ειδικοτήτων με πρόγραμμα ΟΑΕΔ (3+1). Τα 3 πρώτα χρόνια η επιχείρηση παίρνει μέρος των χρημάτων από τον ΟΑΕΔ και τον τέταρτο χρόνο είναι υποχρεωμένη να μας πληρώνει μόνο αυτή. Έχουμε κλείσει τα 2 χρόνια και βαδίζουμε στον 3ο χρόνο εργασίας. Είμαστε ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι (αορίστου χρόνου) της επιχείρησης. Θα θέλαμε να ξέρουμε αν τα συνεχόμενα χρόνια που ήδη εργαζόμαστε ή θα εργαστούμε (τα 4 χρόνια), θα βοηθήσουν στην μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου και αν ναι τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε ώστε αυτό να επιτευχθεί.

Απάντηση:

Υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσληψή σας έγινε σε εφαρμογή της Υ.Α 200/2007 (200064 ΦΕΚ Β430/2007), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ,ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ή ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ», και υπάγεστε στο προβλεπόμενο στην ως άνω υπουργική απόφαση πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ για 36 μήνες, με την υποχρέωση ο εργοδότης να σας απασχολήσει μετά τη λήξη του 36μηνου για άλλους δώδεκα (12) μήνες χωρίς επιχορήγηση, η σύμβαση που έχετε καταρτίσει με την δημοτική επιχείρηση είναι αορίστου και όχι ορισμένου χρόνου. Η σύμβασή σας δεν λύεται συνεπώς αυτοδικαίως και αζημίως για τον εργοδότη με τη συμπλήρωση του ως άνω χρονικού διαστήματος (σαρανταοκτάμηνου). Η διαφορά της απόλυσης πριν και μετά την τετραετία είναι ότι στην πρώτη περίπτωση, εάν δηλαδή ο εργοδότης προβεί σε απόλυση πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, υποχρεούται είτε να αντικαταστήσει τον εργαζόμενο, είτε να επιστρέψει αναλογία της επιδότησης που έλαβε.
Συνεπώς, η σύμβασή σας είναι αορίστου χρόνου και μπορεί να λυθεί, μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα χρόνου (σαρανταοκτάμηνου), μόνο εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις που προβλέπει η εργατική νομοθεσία για τη λύση των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου (έγγραφος τύπος για την καταγγελία της σύμβασης, καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης).

Εμείς και όλοι αυτοί που βρίσκονται στη ίδια θέση με μας μπορούν να κάνουν κάτι;
Σας παρακαλώ απαντήστε μου.