Κυ. Ιαν 23rd, 2022

Τεκμήριο βαρβαρότητας το υπό ψήφιση ασφαλιστικό νομοσχέδιο για τα ΑΜΕΑ. Τους προσφέρει μεγαλόκαρδα και ανθρωπιστικότατα την απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση. Λύση μόνο ο ΑΓΩΝΑΣ….. Αντιγράφω από http://www.enet.gr/?i=news.el.epi-isois-orois&id=162328

Αρθρο το άρθρο, ενότητα την ενότητα

Οι διατάξεις του υπό διαβούλευση ασφαλιστικού για τα ΑμεΑ

Τις παρουσιάζει το μέλος της Παρέμβασης Αναπήρων Πολιτών Κώστας Θεοδωρόπουλος

Μια εκτενή χρηστική παρουσίαση σχετική με το πως προτείνεται/διαμορφώνεται ο νέος ασφαλιστικός χάρτης για τα άτομα με αναπηρία , επιμελήθηκε και παρουσιάζει μέσω της σελίδας το μέλος της Παρέμβασης Αναπήρων Πολιτών Κώστας Θεοδωρόπουλος. Η παρουσίαση του Κ. Θεοδωρόπουλου καλύπτει όλη την γκάμα των ρυθμίσεων του δοθέντος προς διαβούλευση ασφαλιστικού νομοσχεδίου.

Οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό προμηνύουν αγώνες Οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό προμηνύουν αγώνες Αποτελεί, συνεπώς, ένα εργαλείο κατανόησης των κυβερνητικών προθέσεων και στόχων σε ότι αφορά το ασφαλιστικό μέλλον των Ελλήνων πολιτών με αναπηρία, κάτι παραπάνω από χρήσιμο.

“Το ασφαλιστικό σύστημα και ο τρόπος της εξέλιξης του είναι ένα κομβικό ζήτημα για τα άτομα με αναπηρία.” εξηγεί εισαγωγικά ο Κ. Θεοδωρόπουλος, “αφενός γιατί αυτά χρησιμοποιούν περισσότερο τις υπηρεσίες του και αφετέρου επειδή το ασφαλιστικό σύστημα θα μπορούσε και θα όφειλε να συμβάλλει στην δημιουργία των απαραίτητων κοινωνικών υποδομών (υπηρεσίες υγείας και αποκατάστασης, παροχές, τεχνικά βοηθήματα κ.α.) που πρακτικώς αυξάνουν την αγοραστική δύναμη των ΑμεΑ και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους”.

Προχωρώντας , ακολούθως, στην ανά ενότητα παρουσίαση των προβλέψεων του δοθέντος προς διαβούλευση ο Κ. Θεοδωρόπουλος γράφει :

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Με το άρθρο 1 ορίζεται η σύνταξη που χωρίζεται σε δύο μέρη.

Α. Την βασική σύνταξη που παρέχεται από το κράτος.

Β. Την αναλογική σύνταξη η οποία αναλογεί στις εισφορές του ασφαλισμένου στον εργασιακό του βίο.

Η πλήρης εφαρμογή με την καταβολή της βασικής και της αναλογικής σύνταξης έχει εφαρμογή από την 01/01/2018 ,ενώ προβλέπεται ειδικό μεταβατικό καθεστώς συνταξιοδότησης με μεικτό σύστημα υπολογισμού για το διάστημα 01/01/2013 έως τις 31/12/2017. Η αναλογική σύνταξη ορίζεται σε 360 ευρώ και θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τον δείκτη καταναλωτή και την εξέλιξη των πόρων του συστήματος με υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων και του Υπουργού οικονομικών.

ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει ποσοστό αναπηρίας 67 έως 79.99% λαμβάνει το 75% της βασικής σύνταξης. Για αυτή την κατηγορία η βασική σύνταξη θα ανέρχεται σε 270 ευρώ, ενώ οι ασφαλισμένοι με ποσοστό 50 έως 66.99% θα λαμβάνουν το 50% της βασικής σύνταξης (180 ευρώ). Ολόκληρη την βασική σύνταξη θα λαμβάνουν όσοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του Ν 612/1977. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 3 για ασφαλισμένους με αναπηρία τουλάχιστον με 15 έτη ασφάλισης, το άθροισμα της βασικής και της αναλογικής σύνταξης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 15 ημερομίσθια.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Στο άρθρο 13 υπάρχει πρόβλεψη για την σύνταξη λόγω θανάτου . Συγκεκριμένα, όταν ο επιζών δικαιούχος είναι άτομο με αναπηρία προβλέπετια ότι θα λαμβάνει το 100% της σύνταξης του αποβιόσαντος για όσο διάστημα διαρκεί η αναπηρία του.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Στο άρθρο 39 του δοθέντος προς διαβούλευση ασφαλιστικού, γίνεται διαχωρισμός των παροχών του συστήματος σε ασφαλιστικές και προνοιακές. Έτσι ως προνοιακές παροχές θεωρούνται το επίδομα απολύτου αναπηρίας, το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα τυφλότητος όπως αυτά ορίζονται στον Ν 11/40/1981. Ωστόσο το επίδομα απολύτου αναπηρίας για τους σημερινούς και μελλοντικούς ασφαλισμένους υπολογίζεται με τις διατάξεις του άρ.30 Παρ.2 του Ν 2084/1992. Σύμφωνα με αυτή την διάταξη το σήμερα αντιστοιχούν ποσό είναι 176 ευρώ.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Με το άρθρο 38 καθιερώνεται η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων η οποία καταβάλλεται από τις κύριες συντάξεις . Ξεκινά από τα 1400 ευρώ και κλιμακώνεται ως εξής: 1401 έως 1700 ποσοστό 3%. 1701 έως 2300 ποσοστό 5%. 2301 έως 2900 ποσοστό 7% , ενώ τέλος για συντάξεις 2901 ευρώ και πάνω ποσοστό 9%. Πρόκειται πρακτικώς για ένα νέου τύπου ΛΑΦΚΑ . Διευκρινίζουμε πως με το παρόν νομοσχέδιο δεν προβλέπεται εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία όπως είχε συμβεί για τον ΛΑΦΚΑ στο παρελθόν με τον Ν 2084/1992.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Με τα άρθρα 6 έως και 9 γίνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις.

Α. Συγκροτείται μητρώο ασφαλισμένων με αναπηρία και ιδρύεται για αυτό τον σκοπό κέντρο πιστοποίησης της αναπηρίας στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Β. Επανασυστήνονται όλες οι υγειονομικές επιτροπές σε περιφερειακό επίπεδο ενώ καταργείται η ανώτατη στρατιωτική υγειονομική επιτροπή. Όλοι πλέον οι ασφαλισμένοι θα εξετάζονται από αυτές τις επιτροπές.

Γ. Καθιερώνονται διαδικασίες αξιολόγησης των μελών τους και η συμμετοχή σε αυτές γίνεται με δημόσια κλήρωση.

Δ. Καταρτίζεται νέος κανονισμός εκτίμησης της αναπηρίας και του βαθμού της από ειδική επιστημονική επιτροπή.

Ε. Θεσμοθετείται η ασφάλιση της αναπηρίας ως προϋπάρχουσας κατάστασης. Βάσει της κοινής πολιτικής λογικής αυτή η ρύθμιση μοιάζει να ανταποκρίνεται σε μελλοντικό ενδεχόμενο εισόδου των ιδιωτικών ασφαλιστικών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, καθιστώντας δυνατή την ασφάλιση των ατόμων με αναπηρία.

Στ. Προβλέπεται στις πιο πάνω διαδικασίες να συμμετέχει εκπρόσωπος της Εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία.

Στον επίλογο της παρουσίασής του ο Κ. Θεοδωρόπουλος, αποδίδει την κατεύθυνση του ασφαλιστικού συστήματος στην χώρα μας που το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο πρακτικώς υποδηλώνει:

Το παρόν νομοσχέδιο ανταποκρίνεται στην γενικότερη τάση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στον ευρωπαϊκό χώρο. Τάση που αποβλέπει στην μείωση της δημόσιας δαπάνης με αναδιανομή των υπαρχόντων πόρων . Υποχωρούν πλέον τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής αλληλεγγύης και του κοινωνικού ρόλου της ασφάλισης με εφαλτήριο την δημοσιονομική συγκυρία. Η προσφυγή της χώρας μας στο ΔΝΤ και στον μηχανισμό Στήριξης με την εφαρμογή των πρόσφατων μέτρων είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την μείωση των συντάξεων κατά 15% χωρίς να συνυπολογίζουμε την πτώση της αγοραστικής τους δύναμης από την αύξηση της έμμεσης φορολογίας.

Η μελλοντική εφαρμογή της αναλογικής σύνταξης σε συνδυασμό με τους συντελεστές αναπλήρωσης θα έχει ως αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη μείωση των συντάξεων που θα φτάνει και το 20%. Ενα παράδειγμα αυτής της τάσης αποτελεί το επίδομα απόλυτης αναπηρίας. Για τους ασφαλισμένους έως τις 31/12/1992 ανέρχοταν κατά μέσο όρο στα 320 ευρώ. Σήμερα αυτό πλέον περιορίζεται στα 176 ευρώ. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους.


By Δημήτρης Αργυρός

ΑΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ. ΑΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ . ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ . ΓΙΑΤΙ ΟΥΤΟΠΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ. ΓΙΑΤΙ ΟΥΤΟΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ.

One thought on “Οι διατάξεις του υπό διαβούλευση ασφαλιστικού για τα ΑμεΑ- ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ”
 1. Αναμνήσεις απο το μέλλον

  Τίτλοι ειδήσεων σε 1 λεπτό. ”Οι συντάξεις από 1.1.2015 διαχωρίζονται. Πλέον υποχρέωση του κράτους απέναντι στον ασφαλισμένο αποτελούν τα 360 ευρώ. Το υπόλοιπο, το ανταποδοτικό μέρος είναι υποχρέωση των ασφαλιστικών ταμείων που γίνονται πλέον ανεξάρτητα. Ο κ. Λοβέρδος σημείωσε ότι το σύστημα παραμένει βιώσιμο τουλάχιστον μέχρι το 2060 και μάλιστα καταναλώνοντας μόλις 2,5% του ΑΕΠ από 13,5% σήμερα” .

  Εκπληκτική επίδοση πράγματι. Εγώ πιστεύω απόλυτα τον κ. Λοβέρδο. Το επικοινωνιακό χάρισμα και η ευφυΐα του το αξίζουν άλλωστε. ”Το σύστημα θα αντέξει” ανακράζει γελώντας, ενώ στρίβει ποζάροντας θριαμβευτικά στον φακό.

  Ευχαριστημένος χαμηλώνω την τηλεόραση και κλείνω τα μάτια μου. Μέσα στην απόλυτη ησυχία ακούω ένα ”κλικ” και τα ξανανοίγω. Αρπάζω απότομα το κινητό που είναι στο τραπεζάκι δίπλα μου και βλέπω στην οθόνη ‘’1-6-2060’’! Το κοιτάζω σαν χαμένος και σηκώνω τα μάτια μου να δώ την τηλεόραση. Παίζει μια διαφήμιση με κινητά που είναι εμφυτευμένα στον αντίχειρα του χεριού. Ξαφνικά ανοίγει η εξώπορτα, μπαίνει ένας μεσήλικας κύριος και με χαιρετά. <> μου λέει και κλείνει την τηλεόραση. <>.

  Κοιτάζω σαν να βλέπω φάντασμα καθώς δεν έχω γιό και αυτός συνεχίζει απτόητος τακτοποιώντας τα ψώνια από το σουπερμάρκετ. <>.

  Τρίβω τα χέρια μου αμήχανα, σκεφτόμενος ποια από τις γυναίκες της ζωής μου μπορεί να μου είπε το μεγάλο ψέμα και ακούω το κύριο να συνεχίζει κοιτώντας με κατάματα. <<Σου λέει το ΙΚΑ δεν μπορώ να σου δώσω τα 900 που δικαιούσαι. Πώς να στα δώσω …..

  η συνέχεια…..
  http://29-26.blogspot.com/2010/07/blog-post.html

Αφήστε μια απάντηση