Για το κλείσιμο των καταστημάτων τα Σάββατα του καλοκαιριού: Ανοικτή αγορά – κλειστή ζωή!!!!

Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία και φέτος ακόμη χειρότερα: Συντονισμένη προσπάθεια να σπάσει το καλοκαιρινό πενθήμερο λειτουργίας της αγοράς, αντίσταση από σημαντική μερίδα ελεύθερων επαγγελματιών που υπερασπίζονται το ελάχιστο στο ελεύθερο χρόνο, σχετική ή απόλυτη βουβαμάρα της πλειοψηφίας των εμπόρων που άνοιξαν το προηγούμενο Σάββατο για να σώσουν ό,τιδηπε και αν σώζεται, μετρώντας μέρες για να συναντήσουν την σκλαβιά της ανεργίας.
Διαβάστε περισσότερα “Για το κλείσιμο των καταστημάτων τα Σάββατα του καλοκαιριού: Ανοικτή αγορά – κλειστή ζωή!!!!”