Αρνιέμαι,αρνιέμαι,αρνιέμαι

το να είσαι αριστερός σημαίνει να προσφέρω και να προσφέρομαι. πρώτα όμως θα πρέπει να επέλθει η εσωτερική συνειδητότητα προκειμένου να βάλουμε τον εαυτό μας στον αγώνα τον δίκαιο. Αυτό το τραγούδι διαπραγματεύεται με τρόπο μοναδικό ακριβώς το στάδιο της εσωτερικής επανάστασης που αποτελεί και τον σπινθήρα της συλλογικής δράσης(γι αυτό είναι και γραμμένο στο πρώτο ενικό). Μόλις πούμε ΑΡΝΙΕΜΑΙ μετά τα πάντα είναι εφικτά. Διαβάστε περισσότερα “Αρνιέμαι,αρνιέμαι,αρνιέμαι”