Η 3η Δεκέμβρη δεν είναι γιορτή αλλά καταγγελία…

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αδιόριστων Εκπαιδευτικών με Σοβαρές Αναπηρίες 67% και άνω ενώνει την φωνή του στις 3 Δεκέμβρη μαζί με τους άλλους φορείς του αναπηρικού κινήματος. Είναι χρέος μας να δείξουμε ότι δεν ανεχόμαστε την καταπάτηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας. Έχουμε χρέος πρώτα απέναντι στους εαυτούς μας, στους συναδέλφους μας, στους μαθητές μας και μετά απέναντι προς όλο το αναπηρικό κίνημα να αγωνιστούμε για το δικαίωμα μας να ονειρευόμαστε ένα καλύτερο αύριο, ένα δικαίωμα που κάποιοι μας το στέρησαν και μας το στερούν συστηματικά .
Η 3η Δεκέμβρη δεν είναι γιορτή αλλά καταγγελία…

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
  • Άμεσο διορισμό των 107 συναδέλφων εκπαιδευτικών όπου το Υπουργείο Παιδείας βάσει του νόμου 3794/2009 – ΦΕΚ 156/Α’/4.9.2009 , άρθρο 39 παρ.4 όφειλε να τους διορίσει από την προηγούμενη σχολική χρονιά 2009-2010.
  • Άμεσο διορισμό των υπολοίπων 64 συναδέλφων σύμφωνα με το Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) άρθρο 9 παρ.10
  • Άμεση μετάθεση ή απόσπαση των εκπαιδευτικών με αναπηρίες στον τόπο των βιολογικών τους αναγκών
  • Συνέχιση εφαρμογής του το Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) άρθρο 9 παρ.10 και μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου
…εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων… Οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών αυτών, εφόσον έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως…
Με εκτίμηση το Δ.Σ.
Σποτ Συλλαλητηρίου 2010