Σα. Ιαν 22nd, 2022

3η Δεκέμβρη – Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

«Τίποτα για τα άτομα με αναπηρία, χωρίς τα άτομα με αναπηρία»

Εμείς, άτομα με αναπηρία, άτομα με χρόνιες παθήσεις, γονείς, κηδεμόνες, φίλοι ατόμων με αναπηρία και ενεργοί πολίτες από όλη την Ελλάδα που συγκεντρωθήκαμε και συμμετείχαμε στο Πανελλήνιο Παν-αναπηρικό Συλλαλητήριο (Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος, 3 Δεκεμβρίου 2010), που διοργάνωσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και οι Φορείς – Μέλη της με αφορμή την Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, διακηρύσσουμε και διατρανώνουμε την απόφασή μας να αγωνιστούμε για την ανατροπή της υφιστάμενης δυσμενούς κατάστασης που βιώνουμε εμείς και οι οικογένειές μας στη χώρα μας.

Η σκληρή και επώδυνη μείωση εισοδήματος, η ουσιαστική αποσάθρωση των δημόσιων πολιτικών στήριξης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, η χωρίς προηγούμενο υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, η κατάρρευση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και ψυχικής υγείας, η χειροτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στα ιδρύματα κλειστής περίθαλψης, η εκτίναξη της ανεργίας που είναι η πιο σκληρή μορφή κοινωνικής αναπηρίας, η προβληματική και ελλειμματική κατάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης με αποκορύφωμα το ρατσιστικό μηχανογραφικό δελτίο εισαγωγής των ατόμων με αναπηρία στα Πανεπιστήμια, είναι η κορφή του παγόβουνου που έχει αρχίσει να συνθλίβει τους πιο αποκλεισμένους ανάμεσα στους αποκλεισμένους, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.

Η τραγική ανακολουθία μεταξύ λόγων και έργων σε θέματα αναπηρίας που έχουμε βιώσει διαχρονικά, επιδεινώνει ακόμα περισσότερο το κλίμα αβεβαιότητας. Τα όρια αντοχής μας έχουν εξαντληθεί.

Στην Πλατεία Συντάγματος σήμερα 3 Δεκεμβρίου 2010 – Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία,

Αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας, για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις προσωπικές και κοινωνικές μας ανάγκες και υποχρεώσεις, για να γίνει επιτέλους αντιληπτό ότι το κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας έχει γίνει δυσβάσταχτο.

Αγωνιζόμαστε για τη θέσπιση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και για την άμεση άρση των περικοπών στους μισθούς και τις συντάξεις που άδικα και άκριτα έχουν επιβληθεί, συνθλίβοντας τα πενιχρά εισοδήματα των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Αγωνιζόμαστε για τον δημόσιο χαρακτήρα των πολιτικών για την αναπηρία, ως μοναδικό τρόπο ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής προστασίας του συνόλου των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Αγωνιζόμαστε για την καταπολέμηση όλων των μορφών φιλανθρωπίας (επαιτεία, εράνους).

Αγωνιζόμαστε για την προστασία των πλέον ευάλωτων ατόμων με αναπηρία όπως είναι τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα άτομα που διαβιούν σε ιδρύματα, οι γυναίκες με αναπηρία, οι μετανάστες με αναπηρία.

Αγωνιζόμαστε για να γίνει συνείδηση στην Κυβέρνηση, τα Πολιτικά Κόμματα, τους Κοινωνικούς Εταίρους, την Εκκλησία και σε κάθε πολίτη, ότι την κρίση δεν πρέπει να πληρώσουν αυτοί που δεν ευθύνονται για τη δημιουργία της. Για αυτό και απαιτούμε, χωρίς καμία καθυστέρηση, η Κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να προστατεύσει με πρακτικά, ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα τα άτομα με αναπηρία από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνουν καθημερινά.

Εμείς, οι συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Παν-αναπηρικό Συλλαλητήριο της 3ης Δεκέμβρη 2010

συμφωνήσαμε στο ακόλουθο διεκδικητικό πλαίσιο:

Θεσμική θωράκιση της αναπηρίας μέσω:

α) της άμεσης επικύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και του Προαιρετικού της Πρωτοκόλλου και πρόβλεψη εξουσιοδοτικής διάταξης στον κυρωτικό νόμο που να προσδιορίζει τη διαδικασία εφαρμογής της Σύμβασης.

β) της θέσπισης εκτελεστικού νόμου που να εξειδικεύει ό,τι το Σύνταγμα της χώρας επιτάσσει στην παρ. 6 του άρθρου 21 και σε άλλες συναφείς γενικές και ειδικές του διατάξεις.

γ) της θέσπισης νομοθεσίας ίσης μεταχείρισης σε όλους τους τομείς (εκπαίδευση, μεταφορές, Κοινωνία της Πληροφορίας, κ.λπ.).

δ) της ίδρυσης Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Πολιτικών για την Αναπηρία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να λειτουργήσει ως κεντρικός φορέας σχεδίασης, συντονισμού και παρακολούθησης των πολιτικών για τα άτομα με αναπηρία.

Προώθηση ενός πολιτικού συστήματος και κράτους στην υπηρεσία του πολίτη με αναπηρία μέσω:

α) της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική και δημόσια ζωή (προσβάσιμο Κοινοβούλιο, προσβάσιμες εκλογές, προσβάσιμη ηλεκτρονική διακυβέρνηση),

β) της διασφάλισης μιας προσβάσιμης δημόσιας διοίκησης, τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης,

γ) μιας δικαιοσύνης που να κατοχυρώνει τη νέα δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας.

Προώθηση μιας οικονομίας της κοινωνικής συνοχής μέσω:

α) της εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους,

β) της παροχής προστασίας στους καταναλωτές με αναπηρία,

γ) της συμμετοχής της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ).

Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω:

α) της διασφάλισης ενός προσβάσιμου σε όλες τις κατηγορίες αναπηρίας φυσικού και δομημένου και ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, υποδομών, υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών) και αγαθών.

Δημιουργία ενός δημόσιου αποτελεσματικού κοινωνικού κράτουςμέσω:

α) της προώθησης μέτρων για την εργασία των ατόμων με αναπηρία (θέσπιση νόμου αποκλειστικά για την εργασία των ατόμων με αναπηρία, κ.λπ.),

β) της προώθησης ενός δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος για όλους,

γ) της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου δημόσιου συστήματος υγείας (αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τα άτομα με χρόνιες παθήσεις που είναι συχνοί χρήστες των υπηρεσιών αυτών, δημιουργία δικτύου μονάδων αποκατάστασης, κ.λπ.),

δ) της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου δημόσιου συστήματος πρόνοιας (αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και ψυχικής υγείας, προώθηση της αποϊδρυματοποίησης και δημιουργία δικτύου δομών αυτόνομης, ημιαυτόνομης και προστατευόμενης διαβίωσης για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, κ.λπ.).

Παροχή παιδείας και ισότιμης συμμετοχής στον πολιτισμό, τον τουρισμό, και τον αθλητισμό μέσω:

α) της διαμόρφωσης ενός δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος όλων των βαθμίδων προσβάσιμου σε όλα τα άτομα με αναπηρία (μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, γονείς, εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς), με έμφαση στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες,

β) της συνταγματικής αναγνώρισης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής Braille.

γ) της προώθησης του «πολιτισμού για όλους», του «τουρισμού για όλους» και του «αθλητισμού για όλους».

Εμείς, οι συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Παν-αναπηρικό Συλλαλητήριο της 3ης Δεκέμβρη 2010, ζητούμε,

• Τη διοργάνωση ειδικής συνεδρίασης του Ελληνικού Κοινοβουλίου, παρουσία του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων και με εκπροσώπηση του εθνικού αναπηρικού κινήματος, με θέμα συζήτησης το παρόν ψήφισμα.

• Τη διοργάνωση θεματικής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με εκπροσώπηση του εθνικού αναπηρικού κινήματος, για: α) την κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος Δημόσιων Πολιτικών Προστασίας των Ατόμων με Αναπηρία και β) τη θέσπιση ειδικού ταμείου χρηματοδότησης του εν λόγω προγράμματος από πόρους που προέρχονται από τα τυχερά παιχνίδια, τα αδιανέμητα κέρδη του ΟΠΑΠ, το ΕΣΠΑ και τον κρατικό προϋπολογισμό. Διάδοση της Διακήρυξης Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, οι Φορείς – Μέλη της και όλοι οι συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Παν-αναπηρικό Συλλαλητήριο, δεσμευόμαστε να διαδώσουμε αυτή τη Διακήρυξη σε όλους τους αρμόδιους φορείς.

Διάδοση της Διακήρυξης

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, οι Φορείς – Μέλη της και όλοι οι συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Παν-αναπηρικό Συλλαλητήριο, δεσμευόμαστε να διαδώσουμε αυτή τη Διακήρυξη σε όλους τους αρμόδιους φορείς.

By Δημήτρης Αργυρός

ΑΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ. ΑΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ . ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ . ΓΙΑΤΙ ΟΥΤΟΠΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ. ΓΙΑΤΙ ΟΥΤΟΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ.

Αφήστε μια απάντηση