Ο ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

δρόμοι του κομμουνισμού…

Αφορμή για το συγκεκριμένο κείμενο στάθηκαν δυο ελάσσονα γεγονότα που όμως θεωρώ πως εκφράζουν πολύπλευρες αναζητήσεις, αντανακλώντας  την σημερινή ιστορική κίνηση των πραγμάτων. Διαβάστε περισσότερα “Ο ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ”

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Το Εισηγητικό κείμενο για το πανελαδικο σώμα του ΝΑΡ για την κρίση που είναι ο πρώτος σταθμός για το 3ο συνεδριό του:

Με εφαλτήριο το ταξικό συμφέρον

Πλούτος στα χέρια ελαχίστων, φτώχια παντού…..

Νομίζω πως αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κοινωνία μας, η χώρα μας, ο κόσμος μας είναι πολύμορφα και πολυδιάστατα ταξικά διαχωρισμένη.  Δηλαδή υπάρχει μια πλειοψηφία ανθρώπων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παράγουν τον σημερινό πλούτο- πλούτος υλικός και άϋλος αλλά εκ βαθέων κοινωνικός- και υπάρχει  μια μειοψηφία που ελέγχοντας τα μέσα παραγωγής τον καρπώνεται προκλητικά άνισα. Διαβάστε περισσότερα “Με εφαλτήριο το ταξικό συμφέρον”