Με εφαλτήριο το ταξικό συμφέρον

Πλούτος στα χέρια ελαχίστων, φτώχια παντού…..

Νομίζω πως αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κοινωνία μας, η χώρα μας, ο κόσμος μας είναι πολύμορφα και πολυδιάστατα ταξικά διαχωρισμένη.  Δηλαδή υπάρχει μια πλειοψηφία ανθρώπων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παράγουν τον σημερινό πλούτο- πλούτος υλικός και άϋλος αλλά εκ βαθέων κοινωνικός- και υπάρχει  μια μειοψηφία που ελέγχοντας τα μέσα παραγωγής τον καρπώνεται προκλητικά άνισα. Διαβάστε περισσότερα “Με εφαλτήριο το ταξικό συμφέρον”