Ο ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

δρόμοι του κομμουνισμού…

Αφορμή για το συγκεκριμένο κείμενο στάθηκαν δυο ελάσσονα γεγονότα που όμως θεωρώ πως εκφράζουν πολύπλευρες αναζητήσεις, αντανακλώντας  την σημερινή ιστορική κίνηση των πραγμάτων. Διαβάστε περισσότερα “Ο ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ”