ΣυΜβΑν

http://der.pblogs.gr/2010/11/symban.html

Πεθαίνοντας από βαρεμάρα, μες στην καταναλωτική αυναλίλα ..ξΑνΑσυναντήσαμε την φτώχια και δεν κατέουμε το κλειδί της  ΔρΑσΗς, της  αντίδρασης, της ΑπΟδΡαΣηΣ …; …;

ΧΑλΑρΩσΑμΕ περιμένοντας το απρόσμενο που δεν έρχεται ποτές αν εμείς, εσείς, αυτοί κτλ ΑΝ δεν το τραβήξουν από τα μαλλιά, αν δεν οπλίσουν  ως καταφάσεις  τις αρνήσεις τους. ΒιΑ, ΓιΑτΙ όΧι …;!!!!!!  Εξάλλου τι είναι η ίδια η ζωή, ο έρωτας …; ΕνΑ διαρκώς βίαιο, απρόσμενα βίαιο γίγνεσθαι …;

 Ας στοχαστούμε;;; Τι ΔεΝ είναι βία …;.;;;; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ΤιΠοΤα …;, Ο ΕρΩτΑς βία …; η γέννα ΒιΑ …; η ζωή βία …;, ο ΘάΝαΤος  ΒίΑ …;

ΔεΝ αΞιΖεΙ το κόπο να δίνουμε ΜαΧεΣ χαρακωμάτων,,,, υπερασπιζόμενοι ΧαΜεΝοΥΣ τόπους και εδάφη …;. πράγματα και καταστάσεις που ουδέποτε ήταν δικά μας..ή που μεταλλάχτηκαν σε ΞεΝα προς ΕμΑς …;.
τΟ ερώτημα δεν είναι βία, το ζήτημα δεν είναι η βία..το ζητούμενο το ποιος κουμαντάρει τις ζωές μας …;. είναι η πλήρωση..,..το να αναπλάσουμε το ΕίΝαΙ μας …;. Να μεταλλαχτούμε σε ΡοΗ …; μια ΡεΟυΣα κοινότητα …; επιθυμητικών ΕρΩτιΚωΝ μηχανών …; Μαζί και ΑγΚΑλιά μπορούμε ΠοΛλΑ …;