ΠΕΡΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

Ένα αρκετά ενδιαφέρον βιντεάκι από την πλευρά του ΚΚΕ που επιχειρεί να αντικρούσει την ευρέως διαδεδομένη άποψη περί έλλειψη εθνικής ανεξαρτησίας. Μια άποψη που αναπαράγει και ενισχύει τις λογικές της εξάρτησης του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού.
Όμως το βίντεο αντικρούοντας την άποψη της απουσίας της εθνικής ανεξαρτησίας βάζει ζήτημα λαϊκής κυριαρχίας ανάγοντας την κυρίαρχη αντίθεση κεφάλαιο-εργασία στην δευτερεύουσα αντίθεση μονοπώλια-λαός, που τείνει να συσκοτίζει την κυρίαρχη αντίθεση.

Ταυτόχρονα δεν βάζει ζήτημα εξόδου από την ΕΕ που στις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί παρά να αποκτήσει αντικαπιταλιστικό περιεχόμενο καθώς η κυρίαρχες δυνάμεις των εθνικών καπιταλιστικών ελίτ βγαίνουν κερδισμένες από την αντικειμενικά άνιση συνεργασία με τις δυνάμεις των Μαρκοζί. Και αυτό το πράττει γιατί δεν θεωρεί την συγκυρία αντικειμενικά προεπαναστατική, έτσι δεν βάζει ζήτημα- με συγκεκριμένους τρόπους- εξουσίας, ούτε καν αυτής της ρεφορμιστικής λαϊκής εξουσίας. Μιας λαϊκής εξουσίας που στέφεται ενάντια στα μονοπώλια και όχι ενάντια στην συνολική κεφαλαιακή σχέση.

Ναι με μια έννοια μπορεί να πει κανείς πως διαρθρώνεται ένα ζήτημα μιας διαλεκτικής εθνικού-ταξικού στο βαθμό που εκχωρείται σε υπερεθνικά κέντρα τομείς της εθνικής διακυβέρνησης, δίχως όμως το εθνικό να ηγεμονεύει επί του ταξικού. Διότι η εκχώρηση συμβαίνει για να ενισχυθεί η ντόπια εθνική αστική τάξη απέναντι στον εσωτερικό εχθρό.

Άρα τα όποια «εθνικά ζητήματα» δεν πρόκειται να τα λύσει ένα εθνικό απελευθερωτικά μέτωπο, ένα ΕΑΜ αλλά ένα ταξικό εργατικό μέτωπο στην κατεύθυνση της αντικαπιταλιστικής επανάστασης και της κοινωνικής καθολικής απελευθέρωσης με την οικοδόμηση κομμουνιστικών κοινοτήτων εθνικά-περιφερειακά, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια.