Τε. Ιαν 19th, 2022

 

Σας παρουσιάζω το περιοδικό Λεβιάθαν. ο Περιοδικό Λεβιάθαν εκδόθηκε το πρώτο τεύχος το 1988 και το τελευταίο το 1996 που σταμάτησε να εκδίδεται. Τον εκδότη Γιώργο Μερτίκα τον είχα γνωρίσει στις αρχές του 1990 σε ένα σεμινάριο για άνεργους στο Δήμο Ιωαννιτών και μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον άνθρωπος…, ήταν μάλιστα το πιο ενδιαφέρον θέμα αυτού του σεμιναρίου…. για αυτό το λόγο με χαρά αναδημοσιεύω τα άρθρα αυτού του τόσο σημαντικού  περιοδικού….

ψηφιακές πηγές:  http://www.leviathan.gr/

http://194.177.192.14/index.php?lang=&op=record&pid=cid:29

1

 

Michael Landmann: Οι κριτικές του λόγου από το Μαξ Βέμπερ ως τον Ερνστ Μπλοχ
Κωνστ. Αντ. Κατσουρός: Στο δρόμο για τη Φραγκφούρτη
 Ηρακλής Δ. Λογοθέτης: Το αρχιπέλαγος της γραφής 
Γεώργιος Μερτίκας: Η τέχνη της αποκάλυψης 
 Agnes Heller: Μαρξ και νεωτερικότητα
 Jürgen Habermas: Το μοντέρνο: ένα ημιτελές έργο
 Volker Gransow-Claus Offe: Πολιτική κουλτούρα και κυβερνητική πολιτική της σοσιαλδημοκρατίας
 Jürgen Habermas: Η αποικιοποίηση του καθημερινού 
 Claus Offe: Η πολιτική σε μια σύνθετη κοινωνία

2

 

J.F Lyotard: Απάντηση στο ερώτημα: Τι είναι μεταμοντέρνο;
Dietmar Kamper: Η θανατοκρατία του Λόγου
Albrech Wellmer: Για τη διαλεκτική μοντερνισμού και μεταμοντερνισμού
Richard Wollin: Μοντερνισμός εναντίον μεταμοντερνισμού
Νίκος Δεμερτζής: Κουλτούρα και νεωτερικότητα
Danilo Zolo: Συνθετότητα και δημοκρατία
James O’Connor: Κεφάλαιο, κρίση, ταξικοί αγώνες
Ηρακλής Δ. Λογοθέτης: Το αρχιπέλαγος της γραφής

3

 

T.W. Adorno: Εισαγωγή στη φιλοσοφία της νέας μουσικής
Albrecht Wellmer: Αλήθεια, φαινομενικότητα, συμφιλίωση
Richard Rorty: Habermas και Lyotard
Martin Jay: Habermas και μοντερνισμός
Ricardo Quinones: Μοντερνισμός και μεταμοντερνισμός
Δημοσθένης Αγραφιώτης: Γλωσσικό όργανο για τη νεοτερικότητα
Agnes Heller: Υπαρξισμός, αλλοτρίωση, μεταμοντερνισμός
Δημοσθένης Μιχαλάκης: Κρίση της αριστεράς – του μαρξισμού, κριτικός λόγος
Γιώργος Καραμπελιάς: Η δημοκρατία στη μαρξιστική θεωρία και πρακτική
David Gross: H αριστερή μελαγχολία 
Φώτης Τερζάκης: Κριτική κατανόηση του φυσικού δικαίου

4

 

Δημήτριος Μαρκής: Η κριτική θεωρία ως μετακριτική του πρακτικού λόγου
Joel Whitebook: Λόγος και ευτυχία
Jürgen Habermas: Ερωτήματα κι αντερωτήματα
Ferenc Feher: Η πύρρεια νίκη της τέχνης
Αλεξάνδρα Δεληγιώργη: Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας του Κ. Καστοριάδη
Νίκος Δεμερτζής: Ιδεολογία και Κριτική
Δήμος Κοντός: Οι βλαβερές συνέπειες του θετικισμού
Αντώνης Παπαρίζος: Κοινωνία και νόημα
Βασίλης Καραποστόλης: Το ανθρώπινο και ο «αντι-ανθρωπισμός»
Βάνα Γρηγοροπούλου: Το πρόβλημα της ελευθερίας στο Leviathan του Hobbes
Δημήτρης Λιθοξόου: Μια άλλη προσέγγιση του μακεδονικού ζητήματος

5

 

Agnes Heller: Η ηθική κατάσταση στους νεώτερους χρόνους
Θάνος Λίποβατς: Για τον Machiavelli
Νικόλαος Σεβαστάκης: Για τη χαϊντεγκεριανή κριτική
Hans Magnus Enzensberger: Το ακαταμάχητο του μικροαστισμού
Friedrich Pollock: Κρατικός καπιταλισμός
Joseph Gabel: Ουτοπική και ψευδής συνείδηση
Herbert Marcuse: Επιστήμη και φαινομενολογία
Παναγιώτης Σ. Παπαδόπουλος: Ιστορία και οντολογία της φύσης στον Husserl
Παναγιώτης Νούτσος: Από την «πολιτική» στην “κοινωνική λογική”
Φώτης Τερζάκης: Κοινωνικά κινήματα

6

 

Cristopher Lasch: Πρόοδος, η τελευταία ψευδαίσθηση
Alain Touraine: Κοινωνικά κινήματα
Niklas Luhmann: Αντιπροσώπευση και αυτοπαρατήρηση
Γιώργος Ν. Μερτίκας: Για μια κριτική θεωρία των κοινωνικών κινημάτων
Γιάννης Σ. Μεταξάς: Η πολιτική της δημοκρατίας
Jürgen Habermas: Για την κοινωνική ταυτότητα
Dietmar Kamper: Ανατρεπτική κυριαρχικότητα
Sigmund Freud: Η άρνηση
Αλέκα Μουρίκη: Merleau-Ponty και Husserl
Βασίλης Καραποστόλης – Αλέκα Μουρίκη: Ηθική, ομιλία, παρόν
Αντώνης Παπαρίζος: Ιδεολογία και κριτική
Νίκος Σεβαστάκης: Η ανύπαρκτη διαμάχη

7

 

Κορνήλιος Καστοριάδης: Άτομο, κοινωνία, ορθολογικότητα, ιστορία
Glaus Offe: Η ανάγκη για μια επαναθεμελίωση των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης
Gyorgy G. Markus: Ακμή και παρακμή του εθνικού κεϋνσιανισμού Επιπτώσεις για τη σοσιαλδημοκρατική μεταρρυθμιστική πολιτική
Κωνσταντίνος Α. Κατσουρός: Και ενώ η πράσινη πολιτική παραμένει αδιευκρίνιστη… τι συμβαίνει με την πολιτική;
Jean Baudrillard: To 2000 δεν θα ‘ρθει ποτέ
Alain Touraine: Η επανάσταση δεν είναι πλέον αυτό που ήταν
Βασίλης Δ. Ξυδιάς: Μετα-παρα-λογισμοί και α-πο(πει)-ρίες

8

 

Ute Guzzoni: Προς τα εμπρός αλλά και προς τα πίσω… θέλουμε να κοιτάμε
Γιάνης Τζαβάρας: Η θεμελιώδης οντολογία του Martin Heidegger
Κώστας Γεμενετζής: Η ιστορία του Είναι, η δισημοοντότητα των λέξεων
και το άτοπο της ανθρώπινης παρουσίας
Alfred Schmidt: Ο Heidegger και η σχολή της Φρανκφούρτης
Herbert Schnadelbach: To φιλοσοφείν μετά τον Heidegger και τον Adorno
Martin Heidegger: Σημεία
R.A. Berman – P. Piccone: Κρυμμένα χαρτιά
Martin Heidegger: Επιστολή στην κόρη του αφεντικού
Marcuse-Heidegger: Αλληλογραφία
Νίκος Σεβαστάκης: Ρωμαντική εμπειρία και νεοτερικότητα

 

9

 

Sigmund Freud: Η σχέση μας με το θάνατο
Norbert Elias: Για τη μοναξιά των θνησκόντων
Michel Foucault: Ανοίξτε μερικά πτώματα
Μυρτώ Ρήγου: Όροι της θανατολογίας στη νεοτερικότητα
Arthur Schopenhauer: Αθανασία. Ένας διάλογος Θρασύμαχος-Φιλαλήθης
Χρήστος Παΐζης: Ελευθερία πρός θάνατο και αυθεντικότητα στην
προβληματική της υπαρξιακής αναλυτικής
Μιχάλης Καραχάλιος: Curriculum Vitae
Στέφανος Ροζάνης: Ο θάνατος και η γραφή του κόσμου
Αλέκα Μουρίκη: Το τέλος της τέχνης ή μια ανεκτέλεστη καταδίκη σε θάνατο;
Κωνσταντίνος Α. Κατσουρός: Πόλεμος και πολιτική

 

10

 

Paul Feyerabend: Πολιτιστικός πλουραλισμός ή θαυμαστή νέα μονοτονία;
Χριστίνα Μιχαλοπούλου-Βεΐκου: Ορθολογισμός και σχετικισμός. Μια ανθρωπολογική προσέγγιση
Edgar Morin: Επιστημολογία της τεχνολογίας
Γιώργος Ν. Μερτίκας: Βιομηχανία της κουλτούρας. Ανασκόπηση
Murray Bookchin: Κάναμε λάθος;
Andrew Arato – Jean Cohen: Κοινωνία των πολιτών και κοινωνική θεωρία
Michel Maffesoli: Μεταμοντέρνα κοινωνικότητα
Τάκης Φωτόπουλος: Δημοκρατία, σοσιαλδημοκράτες και πράσινοι
Μιχάλης Χλέτσος: Σκέψεις γύρω από την ύπαρξη του κράτους-πρόνοιας στην Ελλάδα
Κωνστ. Α. Κατσουρός: Δημόσιο και ιδιωτικό στην κοινωνική οργάνωση

 

 

11

 

Walter Benjamin: Ο αφηγητής
Αλέξανδρος Μπαλτατζής: Τάσεις της Γερμανικής φιλοσοφίας της Μουσικής
Σάββας Πατσαλίδης: Το θέατρο μετά τη σημειωτική
Otto Kirchheimer Ο μετασχηματισμός των κομματικών συστημάτων στην Δυτική Ευρώπη
Claus Offe: Κομματική Δημοκρατία και κράτος αρωγός
Victor Zaslavsky: Η κληρονομιά της σοβιετικής πολιτικής για τις εθνότητες
Dimitrina Naneva-Tatiana Dronzina: Η Βουλγαρία μετά τις εκλογές του 1990
Βασίλης Ξυδιάς: Πρόσωπο και κοινότητα

 

 

12

 

Κορνήλιος Καστοριάδης: Η κατάρρευση της Δύσης
Johannes Agnoli: Ο μετασχηματισμός της Δημοκρατίας είκοσι χρόνια μετά
Veljko Vujacic – Victor Zaslavsky: Τα αίτια της διάλυσης στην ΕΣΣΔ και στη Γιουγκοσλαβία
Μανόλης Λαμπρίδης: Οι διανοούμενοι και ο Σταλινισμός
Ηρακλής Δ. Λογοθέτης: Διανοούμενος ελευθέρας βοσκής
Γιώργος Ν. Μερτίκας: Το τέλος;των διανοουμένων
Στέφανος Ροζάνης: Ο διανοούμενος ως παραγωγός ιδεών
Κ. Α. Κατσουρός: Αλλαγή και μεταμορφισμός

 

 

13

 

Walter Benjamin: Εμπειρία. Εμπειρία και φτώχεια
Martin Jay: Εμπειρία χωρίς υποκείμενο
Paul Ricoeur: Η ανθρώπινη κατάσταση και η Hanna Arendt
Γιώργος Ν. Μερτίκας: Συμπληγάδες. Ο Carl Schmitt μεταξύ αυταρχισμού και νομιμότητας
Carl Schmitt: Η νόμιμη παγκόσμια επανάσταση
Μάριος Μαρκίδης: Ανάμεσα στο νοείν και το νόημα
Asen Davidof: Ο μετά-ολοκληρωτικός διανοούμενος
Κύρκος Δοξιάδης: Η ιδεολογία στη μεταπολεμική Ελλάδα

 

 

14

 

Κορνήλιος Καστοριάδης: Μια κοινωνία που παραπαίει
Agnes Heller: Παμφάγος νεωτερικότητα
Pascal Bruckner: Πρέπει να είμαστε κοσμοπολίτες;
Pierre Hassner: Προς έναν πολλαπλό οικουμενισμό
Axel Honneth: Η επιστροφή της φτώχειας
Alain Policar: Ο ρατσισμός και τα απεικάσματα
Δέσποινα Παπαδημητρίου: Η γένεση της ελληνικής άκρας δεξιάς
Ernest Theodor Mohl: Σοσιαλισμός – Αναδρομή στην ιστορία της έννοιας
Γιάννης Σ. Μεταξάς: Η αλλοτοπία του οικολογικού δημοτικισμού

 

 

15

 

Δέκα ερωτήσεις στον Π. Κονδύλη
Παναγιώτης Κονδύλης: Πόλεμος και πολιτική:Η θέση του Clausewitz
Ο συντηρισμός ως ιστορικό φαινόμενο
Η γένεση της Διαλεκτικής
Βασική εργογραφία
Θεόδωρος Γεωργίου: Κριτική της περιγραφικής θεωρίας του Π. Κονδύλη
Στέλιος Βιρβιδάκης: Σχόλια στο έργο Ισχύς και Απόφαση του Π. Κονδύλη
Carl Schmitt: Πολιτική Θεολογία
Hanna Arendt: Τι είναι η αυθεντία

 

 

16

 

Gaetano Mosca: Η άρχουσα τάξη
Vilfredo Pareto: Το σύστημα διακυβέρνησης
Robert Michels: Η Δημοκρατία και ο σιδηρούς νόμος της Ολιγαρχίας
Georges Sorel: Το σοσιαλιστικό μέλλον των συνδικάτων
Carl Schmitt: Για την αντίθεση μεταξύ κοινοβουλευτισμού και δημοκρατίας
A. Schumpeter: Μια άλλη θεωρία της Δημοκρατίας
James Burnham: Το νόημα της Δημοκρατίας
Σταύρος Κωνσταντακόπουλος: Μύθος και βια στη σκέψη του Ζωρζ Σορέλ

 

Λεβιάθαν, τεύχ. 01 (1988)
Λεβιάθαν, τεύχ. 02 (1988)
Λεβιάθαν, τεύχ. 03 (1989)
Λεβιάθαν, τεύχ. 04 (1989)
Λεβιάθαν, τεύχ. 05 (1989)
Λεβιάθαν, τεύχ. 06 (1990)
Λεβιάθαν, τεύχ. 07 (1990)
Λεβιάθαν, τεύχ. 08 (1990)
Λεβιάθαν, τεύχ. 09 (1991)
Λεβιάθαν, τεύχ. 10 (1991)
Λεβιάθαν, τεύχ. 11 (1991)
Λεβιάθαν, τεύχ. 12 (1992)
Λεβιάθαν, τεύχ. 13 (1993)
Λεβιάθαν, τεύχ. 14 (1993-1994)
Λεβιάθαν, τεύχ. 15 (1994)
Λεβιάθαν, τεύχ. 16 (1996)


By Δημήτρης Αργυρός

ΑΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ. ΑΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ . ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ . ΓΙΑΤΙ ΟΥΤΟΠΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ. ΓΙΑΤΙ ΟΥΤΟΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ.

Αφήστε μια απάντηση