Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ναι ο ελληνικός λαός  κινήθηκε δυναμικά και σαν τεκτονική πλάκα προκάλεσε ένα πραγματικό σεισμό στις εκλογές της 6 Μάη. Προκαλώντας τον θαυμασμό των ευρωπαίων εργαζόμενων και τον τρόμο των ελίτ. Σίγουρα οι εκλογές δεν αλλάζουν ριζικά τα πράγματα μα εκφράζουν οι δημιουργούν γεγονότα που επηρεάζουν οι κοινωνικές εξελίξεις, τους κοινωνικούς αγώνες και την ταξική πάλη. Κάτι που συνέβη με τις εκλογές στις 6 ΜΑΗ. Διαβάστε περισσότερα “Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”