ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- Α. ΜΠΟΝΑΝΟ

εισαγωγή και επίμετρο α’
Χρήστου Στρατηγόπουλου
επίμετρο β’
Πολύκαρπου Γεωργιάδη

Γιάννενα, Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012, 20:00
εργατικό κέντρο Ιωαννίνων