2 Ερωτήματα και απαντήσεις για την Χ.Α !!!!!!!

Ένας καλός φίλος ,που προέρχεται από τον ελευθεριακό χώρο, διαβάζοντας το κείμενο «Η ΧΑ ανεβαίνει, εμείς τι κάνουμε»( https://argiros.net/?p=3439#more-3439) μου έκανε δυο παρατηρήσεις: Διαβάστε περισσότερα “2 Ερωτήματα και απαντήσεις για την Χ.Α !!!!!!!”