ΕΣΣΔ και ΔΩΔΩΝΗ

Θα επιχειρήσω μια ιστορική αιρετική αναλογία, που σε κάποιους θα φανεί εξωφρενική, σε άλλους γελοία και σε άλλους απλουστευτική, μα νομίζω πως φωτίζει πλευρές της σχέσης μεταξύ αντικειμενικών συνθηκών  και υποκειμενικού παράγοντα.   

Η αιρετική αναλόγια αφορά την πτώση της ΕΣΣΔ και την πτώση της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗΣ στην Ήπειρο:  Ως δυο «ίδιες» πλευρές μιας συνολικής απόπειρας  για να επανα-αποικιοποιηθεί η δημόσια ιδιοκτησία.   Ώστε εκ νέου να περιφραχτεί αυτή κοινή ιδιοκτησία, υλική και μη. Μια επιχείρηση που κρατάει πάνω από 30 χρόνια για να μπορέσει το καπιταλιστικό σύστημα να ξεφύγει από την θανάσιμη αγωνία του. Διαβάστε περισσότερα “ΕΣΣΔ και ΔΩΔΩΝΗ”