Απόγνωση ή εξέγερση

     Αυτοί που έχουν ένα «γιατί» για να ζουν,

μπορούν να αντέξουν σχεδόν οποιοδήποτε «πώς»(Νίτσε).

 

Δεν ξέρω τι μπορεί  να πει κανείς για έναν συνάνθρωπο, για ένα συνάδελφο σου,  που επιλέγει την οδό της αυτοκτονίας. Ίσως το ότι αυτοκτονούν μόνο όσοι δεν ανήκουν σε αυτόν τον κόσμο, όπως θα έλεγε  ο Νίτσε του 20ού αιώνα Ε. Σιοράν.

Διαβάστε περισσότερα “Απόγνωση ή εξέγερση”