τα τρία πρόσωπα του κομμουνισμού….

Υπερασπίζω με σθένος πως το κομμουνιστικό πρόταγμα μπορούμε να το προσεγγίσουμε με τρία πρόσωπα,με τρεις αλληλο-διαπλεκόμενες οντολογικές  ποιοτικές κατηγορίες, που εκφράζονται στο βαθμό που εκφράζονται ή θα εκφραστούν ως τρεις ιστορικές διαδικασίες.

Καταρχήν ως τάση που απορρέει από την σημερινή καπιταλιστική ανάπτυξη. Τόσο με ένα αρνητικό πρόσημο μέσα από την κίνηση που σε μια εξεγερσιακή κατάσταση «αναλώνει» τον εμπορευματικό κόσμο, δίχως πάντα να οικοδομεί έναν άλλο. Αλλά και με ένα θετικό τρόπο μέσα από την οικοδόμηση, με μερικό και αντιφατικό τρόπο, διάκενα δομών της κοινωνίας των ελεύθερων συνεταιρισμένων παραγωγών. Χρησιμοποιώντας με ένα απελευθερωτικό- επαναστατικό τρόπο τα σύγχρονα μέσα παραγωγής και της νέας τεχνολογίας. Στην προοπτική της χειραφέτησης της γενικής διάνοιας από τους χρόνους της καπιταλιστικής αξιοποίησης.     Διαβάστε περισσότερα “τα τρία πρόσωπα του κομμουνισμού….”