Τζάνγκο ο τιμωρός: ο δρόμος της απελευθέρωσης

Ο Τζάνγκο- με το ντ άηχο- όπως λέει σε 2 περιπτώσεις την ταινία, είναι ένας σκλάβος στις ΗΠΑ 2 χρόνια πριν την κήρυξη του εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στο δουλοκτητικό γεωργικό νότο και τον καπιταλιστικό βιομηχανικό βορρά.

Ένας σκλάβος που απελευθερώνεται με την ισχύ του όπλου από έναν  γερμανό κυνηγό επικηρυγμένων, που μισεί την δουλεία και τους δουλοκτήτες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει στους υπόλοιπους μαύρους όταν απελευθερώνεται ο Τζάνγκο. Έχετε δυο επιλογές: Α) Να μεταφέρετε τον τραυματισμένο δουλοκτήτη στο πιο κοντινό χωριό, και να ζήσετε σαν δούλοι Β)να αποτελειώσετε την δουλειά που άρχισα και να τον εκτελέσετε, τραβώντας για τις ελεύθερες περιοχές, υπονοώντας τον βορρά.   Όχι,  αυτός δεν καταδίκαζε την βία από όπου και αν προέρχεται, αλλά την καταδίκαζε με βάση, το σε ποιον κατευθύνεται…!!!!! Διαβάστε περισσότερα “Τζάνγκο ο τιμωρός: ο δρόμος της απελευθέρωσης”