ένα αντιφατικό και ελπιδοφόρο ΟΧΙ

Ναι δεν μπορώ παρά να χαρώ για το ΟΧΙ του κυπριακού λαού/ ελίτ. Είναι η δεύτερη φορά μετα το σχέδιο «Ανάν» που ο κυπριακός λαός/ ελίτ λένε ΟΧΙ στην μετατροπή  της χώρας τους  σε μια σύγχρονη αποικία της ΕΕ.    Αυτή η στάση αποτελεί όαση αντίστασης και αισιοδοξίας μπροστά στο νενεκισμό των δικών μας ελίτ και της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που ψήφισε δουλικά υπέρ του ευρώ και των τραπεζών. Απομυθοποιώντας την εξουσία της ΕΕ, του ΔΝΤ και της φαιοφιλελευθερης Γερμανίας Διαβάστε περισσότερα “ένα αντιφατικό και ελπιδοφόρο ΟΧΙ”