Μεταγλωσσική κώφωση

Κείμενο στήριξης του αγώνα της Σοφίας Κολοτούρου για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των μεταγλωσσικών κωφών

“Ας χαιρετίσουμε λοιπόν όλους τους τρελούς, τους ασυμβίβαστους, τους επαναστάτες, τους ταραχοποιούς, τους αταίριαστους… εκείνους που βλέπουν τα πράγματα αλλιώς. Όλους αυτούς που δεν ακολουθούν κανόνες… Μπορεί να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε μαζί τους, να τους δοξάσετε ή να τους καταγγείλετε, αλλά αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε είναι να τους αγνοήσετε, γιατί αυτοί φέρνουν την αλλαγή… Είναι αυτοί πού ωθούν το ανθρώπινο γένος μπροστά, και αν ορισμένοι τους βλέπουν ίσως σαν τρελούς, εμείς τους βλέπουμε σαν διάνοιες, γιατί όσοι έχουν την τρέλα να πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουνε τον κόσμο, είναι αυτοί που το κάνουν.”

συνέχεια

οι Βάκχες του Σάκη

 Tο ΕΗΜ γεμάτο- στην συντριπτική του πλειοψηφία από γυναικεία βλέμματα- που ήρθαν για να απολαύσουν τον  Σάκη, συγνώμη, τον θεό Διόνυσο ήθελα να πω. Τον θεό που ενανθρωπίζεται(πριν από το Ιησού και τον Μίθρα)  για να επιβάλει την  οργιαστική λατρεία του στην  αρχαία Θήβα. Ερχόμενος σε σύγκρουση με το γυμνό πνεύμα της κρατικής εξουσίας του Πενθέα που βλέπει στο Διόνυσο μια διασάλευση των κοινωνικών και κρατικών ηθών, μια απελευθέρωση των ενστίκτων, των παθών και των γυναικών. Διαβάστε περισσότερα “οι Βάκχες του Σάκη”