Ένα μελλοντικό μάθημα ιστορίας!!!!!!

Τα πράγματα είχαν φτάσει στα άκρα στην χώρα. Η πολύχρονη  κρίση είχε φέρει τον όλεθρο στο κοινωνικό σώμα. Πάνω,  κάτω  300 οικογένειες με τους συγγενείς τους, τον ιδιωτικό στρατό που τους  προστάτευε,  το υπηρετικό προσωπικό και τους γραμματείς και φαρισαίους που τους υπηρετούσαν-  δηλαδή περίπου 300000 νοματαίους- κατείχε το 80% του πλούτου. Ζούσαν σε περιφραγμένες  περιοχές της πρωτεύουσας, με ηλεκτρονικές υπέρυθρες πύλες, να τους προστατεύουν από τους  βάρβαρους και από την οικολογική καταστροφή. Διαβάστε περισσότερα “Ένα μελλοντικό μάθημα ιστορίας!!!!!!”