για την ιδιωτικοποίηση της εξουσίας

Στο μπλοκ του φίλου Παναγιώτη  Βοστινιώτη υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο για την μη εκλογή των δημοτικών αρχόντων πάνω από 2 φορές. Όπως γράφει και ο ίδιος: ” Με την μελλοντική αναθεώρηση του Συντάγματος,  δεν θα επιτρέπεται πλέον στους αιρετούς, να εκλέγονται μετά από δύο συνεχείς τετραετίες, τρίτη τετραετία. Σωστό, σωστότατο! Θα λέγαμε μάλιστα ότι και πολύ αργήσανε: Ένα από τα αίτια της σημερινής κρίσης, της σημερινής πολιτικής και ηθικής κατάπτωσης οφείλεται και σ’ αυτό!  Αν η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει γίνει θερμοκήπιο διαφθοράς οφείλεται ακριβώς σ’ αυτό:  Στην τρίτη, τέταρτη κλπ τετραετία…”  Με την μακροχρόνια παραμονή στο θώκο να τους δημιουργεί μια “δεύτερη φύση” που οδηγεί σε μια ιδιωτικοποίηση της εξουσίας. Διαβάστε περισσότερα “για την ιδιωτικοποίηση της εξουσίας”