σχόλιο για την επαναστατική σχέση κινήματος/ μετώπου/ κομμάτων

Την επανάσταση δεν την κάνει ένα κίνημα, ένα μέτωπο, πολύ λιγότερο δεν την κάνει ένα κόμμα ή μια επαναστατική οργάνωση, όσο αναγκαία και ικανή συνθήκη είναι η  ύπαρξη ενός επαναστατικού κόμματος/ οργάνωσης, μετώπου και κινήματος στην αυτονομία τους και στην διαλεκτική και για αυτό το λόγο αντιφατική ενότητα τους. Η επανάσταση πραγματοποιείται όταν οι αντικειμενικές και οι επαναστατικές  συνθήκες πρόσκαιρα  συναντηθούν και μιλήσουν με την γλώσσα του μέλλοντος, με την γλώσσα των νέων αντιφατικών και αντιθετικών δυνατοτήτων που σήμερα είναι τεράστιες. Δηλαδή όταν συναντιούνται με τον άλλο κόσμο που κτίζεται μέσα στο παλαιό.    Διαβάστε περισσότερα “σχόλιο για την επαναστατική σχέση κινήματος/ μετώπου/ κομμάτων”

Ο Κ.Πρέβε δεν είναι πια κοντά μας

Τον  Κοστάντσο Πρέβε δεν είχα την τιμή να τον γνωρίσω από κοντά, όπως είχαν την τιμή κάποιοι σύντροφοι από την Κέρκυρα, που πήγαινε συχνά(https://www.facebook.com/stakyriak) και να συζητήσω μαζί του για τα ερωτήματα που τα εξαιρετικά βιβλία του δημιουργούσαν.

Κατά μια έννοια ο  Κοστάντσο Πρέβε δεν είχε ούτε ιερό, ούτε όσιο απέναντι στα ιερά κείμενα της θρησκείας του ιστορικού κομμουνισμού του 20ού αιώνα. Που οντολογικά απείχε κατά πόδας, για να μπορεί να μετατραπεί σε μια πραγματική θρησκεία, όπως λόγου χάρη ο Χριστιανισμός ή ο μουσουλμανισμός και όχι το πολιτικό κακέκτυπο του ο ισλαμισμός. Για αυτό το λόγο ως πολιτική θρησκεία ο ιστορικός κομμουνισμός του 20ού αιώνα κατ έπεσε και μας τελείωσε και σωστά κατά πού σωστά κατά την γνώμη μου. Διαβάστε περισσότερα “Ο Κ.Πρέβε δεν είναι πια κοντά μας”