πέρα από το εθνικό και το ταξικό, οι κοινότητες των ελεύθερων συνεταιρισμένων παραγωγών

Αφορμή για το παρακάτω σχόλιο στάθηκε μια συζήτηση στην σχέση ταξικού- εθνικού που έκανα με βάση τις επιλογές του στοχαστή Κ. Πρέβε. Όπως είναι γνωστό ο Κ. Πρέβε απορρίπτοντας τον επαναστατικό ρόλο του προλεταριάτου μέσα από την Χεγκελιανή διαλεκτική «τάξη καθαυτή» και «τάξη δια τον εαυτό της» και διαβάζοντας με τεράστιο σκεπτικισμό την εποχή μας,  ως εποχή αντεπαναστατική, οδηγείται σε μια αλλαγή παραδείγματος,  από το ταξικό στο εθνικό, ως εργαλείο αντίστασης, και όχι χειραφέτησης. Σύμφωνα με το Σάββα Μιχαήλ αυτό τον οδηγεί να στηρίξει κριτικά την Λεπέν ως αντίσταση στο αμερικανισμό. Η συγκεκριμένη θέση του Σάββα Μιχαήλ αμφισβητείτε από κάποιες δυνάμεις, προσωπικά δεν έχω στοιχεία, ούτε και λόγο να  αμφισβητήσω την εγκυρότητα και την αλήθεια  των λόγων του Σάββα Μιχαήλ, είναι διαφορετικό αν συμφωνώ ή όχι με την θεωρητική ανάλυση του.( http://www.eek.gr/index.php/publications/newspaper/129-articles/2243-konstantso-preve-1943-2013.) Διαβάστε περισσότερα “πέρα από το εθνικό και το ταξικό, οι κοινότητες των ελεύθερων συνεταιρισμένων παραγωγών”

3o συνέδριο: Το ΝΑΡ της κομμουνιστικής απελευθέρωσης

Το 3ο Συνέδριο του ΝΑΡ πήρε σημαντικές αποφάσεις για την τακτική και τη στρατηγική της οργάνωσης την επόμενη περίοδο. Υπερψήφισε την Προγραμματική Διακήρυξη του ΝΑΡ και έθεσε με την Πολιτική Απόφαση τις προτεραιότητες και τα επόμενα βήματα του εγχειρήματος της κομμουνιστικής επαναθεμελίωσης και της αντικαπιταλιστικής επαναστατικής πάλης στις νέες συνθήκες. Μέσα από ζωντανές διαδικασίες, από ένα σώμα συνέδρων αυξημένο και ενισχυμένο ποσοτικά και ποιοτικά, η κορυφαία διαδικασία της οργάνωσης ολοκληρώθηκε την Κυριακή. Η δουλειά μας αρχίζει τώρα, ακόμα πιο απαιτητικά! Διαβάστε περισσότερα “3o συνέδριο: Το ΝΑΡ της κομμουνιστικής απελευθέρωσης”

ο άγιος της ΑΝΑΡΧΙΑΣ Κροπότκιν

Μια μικρή αναφορά στο μεγάλο αναρχικό επαναστάτη και στοχαστή που στην ηλικία των 15 ετών με το προς τους νέους με έφερε σε επαφή με τις αναρχοκομμουνιστές ιδέες, που ουδέποτε εγκατέλειψα, ανεξάρτητα στο που ήμουν ενταγμένος.

Διαβάστε περισσότερα “ο άγιος της ΑΝΑΡΧΙΑΣ Κροπότκιν”