Η αλήθεια και οι αλήθειες

Αλίμονο αν δεν τα δούμε τα πράγματα μέσα από την οπτική του όλου. Μια ολότητα πολλαπλώς διαχωρισμένη και διασπασμένη σε τέτοιο βαθμό που οι αλήθειες να κρύβουν την αλήθεια.

Όχι δεν είμαι με την μια και μοναδική αλήθεια. Δεν είμαι καν με την αλήθεια και προτιμώ τις αλήθειες. Τις αλήθειες ως διαφορετικές εικόνες ρέουσας διαλεκτικής αλήθειας Τις αλήθειες ως σημεία και μορφές που παίρνει η πολλαπλώς εμφανιζόμενη αλήθεια.

Όχι όμως τις αλήθειες ως μικρές ή καλύτερα μικρομέγαλες  μοναδικές αλήθειες που με δογματικά ολοκληρωτικό τρόπο αποκλείουν ή πολιτικοποιούν τις άλλες αλήθειες.

Η ολότητα βρίσκεται σε μια φάση διαχωρισμού και διάσπασης με τις αλήθειες της  να επιχειρούν να καλύψουν το κενό που αφήνει η αλήθεια. Μια ενοποιημένη ολότητα από την  πλευρά δεν θα αναγνωρίζεται καμιά μοναδική αλήθεια  που θα κυριαρχούσε ως αλήθεια επάνω στις αλήθειες.  Μα θα αναγνώριζε ως αλήθεια το πολύμορφο και πολυεπίπεδο- συχνά αντιφατικό και διαλεκτικό- διαλεκτικό πεδίο των διαφορετικών αληθειών, δηλαδή των διαφορετικών οπτικών της αληθής ολότητας.

Το αληθώς κρίνει, θα εμπεριείχε και τις διαφορετικές στιγμές που αναληθώς ή μερικώς κρίνει σε μια κατάσταση σύγκρουσης και σύνθεσης, διαχωρισμού και ενότητας.

Εν ολίγοις όλοι έχουμε κάτι από την αλήθεια στο βαθμό που δίνουμε προτεραιότητα στην ενοποίηση της ολότητας, αντίθετα με αυτούς που εμμένουν στην σαγήνη της διαχωρισμένης ολότητας, ανοίγοντας τον δρόμο σε ψευδο-ολότητες, όπως ο φασισμός