4 χρόνια κρίση: από το “δρόμο” στην προσμονή της κάλπης…

 Βιώνουμε το τέταρτο χρόνο της κρίσης. Μιας κρίσης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής, κρίση συστημική. Της χειρότερης κρίσης που ξέσπασε μετα το 1930. Κρίση που τα αίτια της βρίσκονται στα όρια και τις διαδικασίες της υπερανάπτυξης αυτού που ονομάζουμε καπιταλισμός, στην πλέον ολοκληρωτική και παγκόσμια μορφή του. Κρίση που ξεκίνησε από το καπιταλιστικό κέντρο των ΗΠΑ, για να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο, οδηγώντας  στα όρια  την καπιταλιστική ολοκλήρωση της ΕΕ, καταστρέφοντας την Ελλάδα, ως το πιο αδύνατο κρίκο της ΕΕ.        Διαβάστε περισσότερα “4 χρόνια κρίση: από το “δρόμο” στην προσμονή της κάλπης…”