είναι εύκολο να αλλάξουμε τον κόσμο;;

Έχουμε ελευθερία βούλησης;  Έχουμε ελευθερία να αποφασίζουμε ανεξάρτητα από τις εξωτερικές παραμέτρους με βάση το λόγο και τις επιθυμίες;;  Ή εν τέλει επικαθοριζόμαστε από τον τρόπο που ζούμε, που παράγουμε, από την κοινωνική και πολιτική διάρθρωση, από τις δομές, τα habitus, από τα ταξικά, έμφυλα δεδομένα;; Διαβάστε περισσότερα “είναι εύκολο να αλλάξουμε τον κόσμο;;”