μεταεκλογικές φιλοσοφικές απόρροιες

Η χαρά είναι ενέργεια της δύναμης του σώματος,  έλεγε ο Σπινόζα και η λύπη της αδυναμίας του.  Το  χαρούμενο σώμα είναι πιο δυνατό απέναντι στο φόβο, το πάσης φύσεως φόβο, είτε τον φόβο του θανάτου, είτε τον φόβο που προκαλεί η ισχύ της εξουσίας των ισχυρών. Κατά συνέπεια από την μία εξουσία της δύναμης, η οντολογική χαρούμενη δύναμη του σώματος των πολλών, και από την εξουσία της ισχύς της εξουσίας των οικονομικών και πολιτικών ελίτ. Διαβάστε περισσότερα “μεταεκλογικές φιλοσοφικές απόρροιες”