εκλογές ΕΚΙ: συμπεράσματα και προοπτικές

Οι εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων έβγαλαν νέα διοίκηση: Το ΠΑΜΕ με αυξημένο αριθμό αντιπροσώπων, εκμεταλλευόμενο τόσο τις μετακινήσεις ψήφων από την ΠΑΣΚΕ, αλλά εφαρμόζοντας και το  1264/82 και την ενισχυμένη αναλογική και όχι την απλή αναλογική, πήρε 8 έδρες, πετώντας έξω από το ΕΚΙ την ταξική ενότητα. Η πλάκα είναι πως ακόμη και με το 1264/82, εφαρμόζοντας μια συγκεκριμένη νομολογία, που το μέτρο 6,8 , γίνονταν 7 και όχι 6, και πάλι την έδρα την έπαιρνε η ταξική ενότητα.  Λεπτομέρειες, ο στόχος του ΠΑΜΕ  καθαρός: Να πεταχτεί με όλα τα μέσα έξω από το ΕΚΙ η Ταξική ενότητα. Αλώστε ο κίνδυνος του αριστερού οπορτουνισμού είναι μεγαλύτερος από την εργοδοτική ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ. Διαβάστε περισσότερα “εκλογές ΕΚΙ: συμπεράσματα και προοπτικές”