το επιστημολογικό ταξικό κριτήριο

Είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές, όχι γιατί πιστεύουμε πως τίποτε δεν αλλάζει, αλλά γιατί τίποτε δεν μένει στάσιμο. Είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές  γιατί πιστεύουμε πως μπορούμε και θα αλλάξουμε την πραγματικότητα.  Και μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να αλλάξουμε την πραγματικότητα μόνο αν εισάγουμε το επιστημολογικό- εν τέλει- ταξικό κριτήριο.

Διαβάστε περισσότερα “το επιστημολογικό ταξικό κριτήριο”